Privacy

Wat privé is, blijft privé
Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op: 1 april 2013
Het maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Smart Workspaces. Zie www.smartworkspaces.nl/nl/terms

Jouw privacy
Smart Workspaces is gericht op het veilig en privé communiceren van ondernemers onderling en ondernemers met experts. Wij zullen jouw privacy respecteren en nooit ongevraagd gegevens weggeven of verkopen maar willen ook aangeven welke risico’s je loopt. Communicatie op internet kan nooit helemaal veilig zijn door menselijke fouten, misbruik van anderen, technische onvolkomenheden van systemen of vergissingen van gebruikers. Houd dit in gedachte wanneer je informatie invoert over jezelf of anderen.

Help ons de privacy te waarborgen
- Smart Workspaces spant zich in om met passende technische en organisatorische maatregelen jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van misbruik.
- Gebruik een sterk wachtwoord met letters en cijfers.
- Geef nooit je wachtwoord aan een ander.
- Smart Workspaces zal nooit je wachtwoord vragen (ook niet via de telefoon), anders dan in het beveiligde login-scherm. Stuur je wachtwoord nooit per e-mail en geef het nooit aan iemand over de telefoon af. Wachtwoorden worden versleuteld om kans op misbruik te verkleinen.
- Wees voorzichtig bij het intikken van je wachtwoord wanneer het te zien is op een beamer. Indien het toch zichtbaar wordt, is het verplicht om het direct aan te passen.

Jouw gegevens
- Smart Workspaces laat iedere gebruiker of een vertegenwoordiger van de gebruiker een account maken waarin onder andere adresgegevens worden opgeslagen. De persoonsgegevens worden nooit zonder toestemming weggegeven maar kunnen wel op een geautomatiseerde wijze door systemen van Smart Workspaces of door derden worden gebruikt voor analyse, rapportage of noodzakelijke informatie-uitwisseling (bv. back-ups, betalingen via banken enz).
- Wat privé is, blijft privé. Wij zullen nooit zonder jouw toestemming privacy instellingen (voor tekst, foto’s enz) aanpassen.
- Je zult altijd je gegevens kunnen aanpassen.

Privé maar niet anoniem
Smart Workspaces biedt geen openbare profielen tenzij dit nadrukkelijk wordt aangegeven. Wij respecteren je privacy maar je bent binnen een platform of groep echter niet anoniem. Het is ook mogelijk dat een platform beheerder, groepsbeheerder of zo nodig iemand bij Smart Workspaces kan kijken naar de informatie of berichten die door jouw zijn ingevoerd. Dit geldt ook voor berichten die je plaatst en dan weer verwijderd.

Wat wij met jouw gegevens doen
- Smart Workspaces stuurt jou berichten over bijvoorbeeld aanpassing en/of nieuwe features. Mails kunnen (meestal in de voetregel) de naam van een sponsor bevatten maar Smart Workspaces zal nooit andere commerciële berichten sturen zonder jouw toestemming.
- De structuur of inhoud van de website wordt aangepast aan de hand van jouw gegevens.
- Jouw workspace leden of leden groepen op de workspace kunnen jouw gegevens (afhankelijk van instellingen) zien en gebruiken om met jou contact op te nemen.
- Jouw gegevens worden in combinatie met jouw bezoekersgedrag gebruikt om statistieken te verzamelen. Deze statistieken (bv het aantal bezoeken van een pagina) worden geanonimiseerd met derden gedeeld.
- Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw gegevens worden doorgegeven aan (de servers van) bedrijven in landen waar de regelgeving op het gebied van privacy mogelijk niet het zelfde is in jouw land. Een voorbeeld hiervan is wanneer Smart Workspaces gebruik zou maken van storage- of back-up-oplossingen in de Verenigde Staten of in een land in de Europese Unie.
- Indien Smart Workspaces dat door dwingende wettelijke bepalingen verplicht is, kan het zijn dat wij e-mailadressen of logs van mail of surfgedrag overdragen.

Verboden te pesten
- Smart Workspaces is vooral gericht op kleinere groepen waar de leden elkaar meestal kennen. Hierdoor kan ongewenst gedrag vaak onderling opgelost worden. Desondanks behouden wij altijd het recht om in te grijpen als gebruikers worden lastiggevallen of gepest of als er naar oordeel van Smart Workspaces, anderszins ongewenst gedrag wordt getoond.
- Smart Workspaces is vrij naar eigen inzicht om bezoekers aan de hand van profielinformatie, e-mailadressen of verzamelde IP-nummers voortaan te weigeren.
- Meld altijd pestgedag of ander vervelend gedrag bij de workspace- of groepbeheerder. Indien dit niet helpt, kan je het doorgeven aan Smart Workspaces via www.smartworkspaces.nl/nl/contact

Cookies
Smart Workspaces verzamelt automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van het systeem. Waar nodig worden cookies geplaatst en geregistreerd. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op jouw computer zodat je een volgende keer bv de juiste taalinstellingen hebt of om te weten welke pagina je het laatst bezocht. In cookies worden geen adresgegevens opgeslagen maar wel IP-nummers. Een IP-nummer of -adres is het adres van een computer die verbinding heeft met internet.
Er worden ook Cookies gebruikt door Google Anayltics, een dienst die anoniem informatie verzamelt voor statistieken over de website.

 

Weg met spam
- Smart Workspaces kan alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, een bericht van andere bedrijf of instelling aan jouw sturen.
- Smart Workspaces kan e-mail te sturen (in het geval dat je daarvoor toestemming hebt gegeven) die aansluiten op jouw profiel met behulp van de informatie die wij hebben verzameld.

 

Je gegevens bekijken of aanpassen
Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en wijzigen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens Smart Workspaces heeft verzamelt, dan kun je dat altijd aan ons vragen.

 

Andere sites en widgets
Smart Workspaces kan hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten die leiden naar andere websites. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op gegevens die via de website van Smart Workspaces zijn verkregen. Smart Workspaces accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Er kunnen widgets (kleine applicaties binnen de pagina’s van Smart Workspaces zoals een spelletje of video) voorkomen die ontwikkeld zijn door derden. Deze widgets kunnen alleen gebruikmaken van gegevens van Smart Workspaces als je daar expliciet toestemming voor geeft.


Nog vragen? Neem contact op via www.smartworkspaces.nl/contact