SmartFund Baseline

FluXus is een faciliterende organisatie die de aan haar verbonden netwerkdocenten wil ondersteunen in hun succes als culturele ondernemer. De relatie met de docenten gaat al lang terug en FluXus is begaan met hen. Zij heeft gezien wat er kan gebeuren met iemand die ziek wordt en geen inkomsten meer kan verdienen. FluXus vindt het belangrijk dat de risico’s voor ziekte en arbeidsongeschiktheid een bewust onderdeel vormen van het ondernemer zijn.

FluXus is echter geen werkgever en kon daardoor zelf ook niet veel betekenen als een docent ziek wordt.

Tot voor kort.
 

Met de hulp van het SmartFund concept kunnen de docenten zelf hun vangnet organiseren op sociale en betaalbare wijze. FluXus ondersteunt het initiatief. FluXus onderschrijft dat het een zelfstandig fonds van de docenten wordt en dat het fonds ook openstaat voor docenten in de regio NH.

 

FluXus wil graag de oprichting ondersteunen. 

De ondersteuning betekent dat FluXus de stichting opricht en de kosten daarvan voor haar rekening neemt en 

ook het administratie ondersteunt. Dat is gunstig, omdat deze kosten dan niet worden doorberekend aan de deelnemers. Verder helpt FluXus met het onder de aandacht brengen bij de netwerkondernemers.