Registreer je bij Smart Workspaces

Door middel van onderstaande link meld je je aan bij de Deelnemersgroep van SmartFund Baseline in het communicatieplatform Smart Workspaces. Na het invullen van je naam en e-mailadres kom je in de "Kopgroep". De Beheerder krijgt bericht dat je geïnteresseerd bent. 
Na je goedkeuring word je dringend verzocht om je Profiel volledig in te vullen. Ook graag een foto uploaden, zodat de andere leden je kunnen herkennen. Je profiel vind je onder "Mijn info" rechts boven aan de pagina.

 

Je kan in het tabblad "Docs" alle documenten van dit SmartFund in zien. Als je verder wilt met de aanmelding vul je je profiel in Smart Workspaces volledig in en voorziet die van een foto.

Je aanvraag is nog niet volledig. Nadat je je profiel in Smart Workspaces hebt ingevuld is het de bedoeling dat je het

 "Aanvraagformulier deelname SmartFund Baseline" invult. Je vindt de link naar het aanvraagformulier in de linkerkant van startpagina van de Baseline Kopgroep. Nadat je je aanvraag hebt ingediend wordt deze door de fiatteurs van het Fund beoordeeld. Als die akkoord zijn krijg je een link waarmee je je kan aanmelden bij SmartDeposit, de financiële applicatie.