Hoe werkt een SmartFund?

1)     Je krijgt een zogenaamde e-Wallet (een digitale rekening). Op deze e-Wallet staat geld in de vorm van de verplichte buffer, de maandelijkse spaarbedragen en ontvang je je schenkingen. Het geld op je e-Wallet blijft ten alle tijden jouw eigen geld. Er is dus geen gezamenlijke pot. Bij het verlaten van het Fund kan je het saldo van je e-Wallet meenemen, met inachtname van de opzegtermijn.

2)     Je kunt zelf binnen bepaalde grenzen bepalen welk bedrag je bij ziekte geschonken wilt krijgen. Ditzelfde bedrag bepaalt ook hoeveel je zelf gaat schenken aan een ander. Dus hoe hoger het bedrag is dat je zelf wilt ontvangen, des te hoger het bedrag is dat je aan een zieke deelnemer gaat schenken.

3)     Het beleid van een SmartFund wordt bepaald door de deelnemers zelf. Als er ingewikkelde besluiten genomen moeten worden, of de inrichting van het Fund gaat veranderen, wordt er een elektronische raadpleging georganiseerd.

4)     Het SmartFund heeft een eigen reglement. Dit is nodig om de werking van het Fund en de afspraken die bij het Fund horen vast te leggen.
Het reglement kan gewijzigd worden door een meerderheid van de deelnemers aan het Fund.

5)     Een SmartFund is zodanig opgezet dat het volledig transparant is en dat de deelnemer zelf zo min mogelijk acties hoeft te ondernemen om deel te (blijven) nemen aan het SmartFund. Hiertoe wordt een SmartFund ondersteund door twee geïntegreerde internet platformen:

  1. Smart Workspaces regelt de onderlinge communicatie.
  2. SmartDeposit regelt alle financiële transacties en geeft real time inzicht alle transacties op de e-wallet, en de stand van zaken van het Fund. SmartDeposit is gekoppeld aan het e-wallet platform van de elektronische geldinstelling Intersolve.

Voor gebruikers van de platformen geldt dat zij verplicht zijn akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en gebruikersvoorwaarden.

Een SmartFund is ontworpen om het de deelnemer zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daartoe is het belangrijk dat toestemming wordt verleend om via automatische incasso de verplichte buffer aan te vullen als het saldo te laag is. Belangrijk hierbij is te voorkomen dat het saldo van de bankrekening niet te laag is of dat de incasso om andere redenen gestorneerd wordt. De deelnemer krijgt wel enkele dagen van te voren bericht dat er een bedrag van de bankrekening wordt overgeschreven naar de e-Wallet. Mocht de incasso toch mislukken, dan is de sanctie dat de deelnemer de volgende maand geen recht heeft op een schenking bij ziekte.